Homestyling

Homestaging (även homestyling) är ett begrepp inom bostadsmarknaden. Homestaging betyder att man innan försäljning stylar upp bostaden för att höja värdet. Poängen med homestyling är att visningsbesökarna ska känna trivsel men även att de ska få inblick av storlek och dimensioner med hjälp av möblering etc. Beroende av firma man anlitar så kan homestylingen se annorlunda ut beroende av stil och preferenser. Nordic Design House AB stylar i nordisk, minimalistisk och klassisk stil.  Vi hjälper dig med staging inför försäljningen av din bostad, men även med styling om du behöver inredningshjälp!